Фурнирован

Фурнирован MDF-Плоскост покрита с естествен фурнир.

Стоките обозначени с * са налични в склад Бургас!