ОБИКНОВЕН ШПЕРПЛАТ

Шперплатът е продукт, получен при слепване на 3 или повече листове развиван фурнир при взаимноперпендикулярно разположение на направленията на дървесните влакна. Използваната като лепилна връзка фенолформалдехидна смола прави слепването на фурнирните листи високоустойчиво на атмосферни влияния, микроорганизми, студена и гореща вода. Взаимноперпендикулярното разположение на влакната на отделните фурнирни листи гарантира изключително добрите механични качества на шперплатния панел като: здравина и стабилност, висока устойчивост на удари, вибрация и напрежение.

Шперплатът реагира на температурни влияния много по-добре от металите и пластмасите. Понася студа значително по-добре от топлината. Температурният диапазон, в който може да бъде използван без промени във външния му вид и механичните качества, е по-широк от 100°С.
Шперплатът е подходящ материал за шумоизолация. Ефективността на изолацията зависи от плътността на изолационния материал, а шперплатът има по-добро съотношение плътност–шумоизолация в сравнение с други материали (съгл. БДС EN 13986).

 

Стоките обозначени с * са налични в склад Бургас!