Слепени греди *

BSH (многослойни) и KVH с дължини от 3.00 до 13.00 метра

Технически характеристики:

Слепените греди се произвеждат от внимателно селектиран в съответствие с DIN 4074 иглолистен материал, изсушен до равновесна влажност 8-12%.Дебелината на вътрешните ламели е 40 мм, а лицевите обичайно са с дебелина 20 мм.Слепването става посредством меламин формалдехидни смоли,устойчиви на атмосферни влияния, тествани при различни климатични условия.Сертификацията и качествения контрол се извършва от специализираните лаборатории на FMPA Stuttgart.

Стоките обозначени с * са налични в склад Бургас!