Дюшеме

Дюшемето ,което предлагаме е произведено от иглолистна чамова дървесина, преминало

през всички съвременни начини за обработка на дървения материал, просушено на 12-14% влажност.

Стоките обозначени с * са налични в склад Бургас!