Обикновен

 

 

 

Плочите от дървесни влакна (ПДВ или фазер) са продукт, получен по мокър способ на производство. Използваната суровина (технологична дървесина и трески от различни дървесни видове) се насича и развлакнява при въздействието на технологична пара и механично триене. Към развлакнената дървесина се добавят свързващи и хидрофобни съставки. Получената маса (пулп) се отводнява и се пресова под високо налягане и температура.
Изхождайки от липсата на вредни емисии в крайното изделие, произвежданите в “Лесопласт” ПДВ могат да бъдат класифицирани като натурален продукт (natural fibreboard).

 

Размери

Стандартните размери на плочите, които предприятието произвежда, са:
- дължина, mm: 2000; 2750; 2440 и 1830 ± 5.0;
- широчина, mm: 1700; 1220 ± 3.0;
- дебелина, mm: 3.2 ± 0.3; 4 ± 0.5.
По желание на клиента плочите могат допълнително да бъдат нарязани на различни размери или шлайфани.

Физико-механични показатели според БДС EN 622-1 и БДС EN 622-2

Наименование на показателя c Норми при дебелина
при дебелина ≤ 3.5 mm при дебелина
3.5 ÷ 5.5 mm
  1. Плътност, kg/m3
  2. Гранична якост на огъване, MРa
  3. Набъбване при потапяне във вода след 24 h, %
  4. Влажност, %:
Не по-малко от 900
Не по-малко от 30
Не повече от 35
4-9
Не по-малко от 900
Не по-малко от 30
Не повече от 30
4-9Според плътността си произвежданите в предприятието плочи се класифицират като твърди.

Стоките обозначени с * са налични в склад Бургас!