ДВП-ФАЗЕРНИ ПЛОЧИ

        

Приложение

- В мебелната промишленост.
- В автомобилната промишленост.
- В строителството.
- За производството на опаковки и амбалаж.

Стоките обозначени с * са налични в склад Бургас!